Dobrodošli na www.pliva.hr

Kontakt za medije

PLIVIN kutak za novinare daje popis svih objavljenih PLIVINIH vijesti. Ako imate bilo kakvih pitanja o PLIVI ili ste novinar koji traži detaljnije informacije, molimo Vas da se obratite PLIVINIM Komunikacijama.

Tamara Sušanj Šulentić
Direktorica Komunikacija

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: + 385 1 37 24 863
  + 385 1 37 24 852
Faks: + 385 1 37 24 358
Email: tamara.susanj-sulentic@pliva.com