Dobrodošli na www.pliva.hr

Tevini rezultati za 4. tromjesečje 2017.

Tevini rezultati za 4. tromjesečje 2017.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) danas je objavila rezultate za cijelu 2017. godinu te za njeno četvrto tromjesečje koje je završilo 31. prosinca 2017.

                                           2017.                      4. tromjesečje 2017.

Prihodi                                22,4 milijarde dolara  5,5 milijardi dolara

Tok novca od operacija       3,5 milijardi dolara     1,2 milijarde dolara

Dobit (gubitak) po dionici prema

općeprihvaćenim

računovodstvenim načelima

(GAAP)                                (16,26 dolara)             (11,41 dolara)

 

Dobit po dionici po

nestandardnom knjiženju

(non-GAAP EPS)                                4,01 dolara                 0,93 dolara

Izgledi za 2018.:

-          Očekuju se prihodi između 18,3 – 18,8 milijardi dolara

-          Očekuje se dobit po dionici po nestandardnom knjiženju 2,25-2,50 dolara

Jeruzalem, 8. veljače 2017. - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) danas je objavila rezultate za cijelu 2017. godinu te za njeno četvrto tromjesečje koje je završilo 31. prosinca 2017.

Kåre Schultz, Tevin predsjednik i glavni izvršni direktor, izjavio je: „Godina 2017. za Tevu je bila izazovna. Od početka 2018. usmjereni smo na ispunjavanje svojih financijskih obveza kako bismo osigurali snažniji i održiviji poslovni model u budućnosti. Optimističan sam zbog iznimno dobrog napretka kad je riječ o restrukturiranju i siguran sam u našu sposobnost ispunjavanja ciljeva u nadolazećoj godini.

Teva ostaje priznati svjetski lider u globalnoj zdravstvenoj skrbi, koji pruža jedinstvenu vrijednost putem pristupačnih mogućnosti liječenja i inovativnih lijekova. Poboljšanjem financijskog profila kroz stabilizaciju naše operativne dobiti i toka novca, bolje ćemo se pozicionirati kako bismo nastavili služiti pacijentima u cijelome svijetu.“

Umanjenje vrijednosti goodwilla. U drugom tromjesečju 2017. uočili smo zbivanja na američkom tržištu koja su imala negativan učinak na naše izglede za američko generičko poslovanje. Ta su zbivanja uključivala: (i) dodatan pritisak određivanja cijena na američkom tržištu kao rezultat konsolidacije kupaca u veće skupine kako bi dobili dodatna smanjenja cijena, (ii) ubrzana odobrenja FDA za dodatne generičke verzije lijekova, što je dovelo do veće konkurencije za te proizvode, te (iii) kašnjenja u lansiranju nekih Tevinih novih generičkih proizvoda.

U četvrtom tromjesečju 2017. primijetili smo dodatno pogoršanje na američkom generičkom tržištu i općenito u gospodarskom okruženju, dodatna ograničenja naših mogućnosti da utječemo na cijene generičkih lijekova u dugom roku te smanjenje vrijednosti budućih lansiranja proizvoda. Te su okolnosti uključivale: (i) dodatan pritisak određivanja cijena na američkom tržištu kao rezultat konsolidacije kupaca u veće skupine kako bi dobili dodatna smanjenja cijena, (ii) izazove cijena vezano uz regulativu, (iii) ubrzana odobrenja FDA za dodatne generičke verzije lijekova, što je dovelo do veće konkurencije za proizvode, (iv) strategije originatora s ciljem zadržavanja udjela na tržištu, smanjujući vrijednost novo lansiranih složenih ili novih generičkih proizvoda, (v) promjene tradicionalnog modela distribucije, i (vi) nedavno doneseni porezni zakoni u SAD-u koji će, očekujemo, ograničiti našu sposobnost postizanja ciljanih ušteda u odnosu na prethodna predviđanja.

Kao posljedica svega toga zabilježili smo smanjenje vrijednosti goodwilla u iznosu od 17,1  milijarde dolara u 2017. godini, najvećim dijelom vezano uz našu američku izvještajnu jedinicu.

 

Godišnji rezultati za 2017.

Prihodi u 2017. iznosili su 22,4 milijarde dolara, što je u odnosu na 2016. rast od 2%, ili 6% u lokalnim valutama, prvenstveno kao rezultat sljedećeg: (i) povećanja u segmentu generičkih lijekova od uključivanja prihoda Actavis Genericsa za cijelu 2017. godinu, u usporedbi s pet mjeseci u 2016., djelomično narušeno nepovoljnom tržišnom dinamikom u SAD-u, (ii) akvizicije Ande u 4. tromjesečju 2016., te (iii) smanjenja prihoda u segmentu specialty lijekova, zbog generičkih konkurenata našim ključnim proizvodima.

Tečajne razlike, uključujući učinak Venezuele, između 2017. i 2016. negativno su utjecale na naše prihode za 914 milijuna dolara, na operativni prihod prema GAAP-u za 290 milijuna dolara te na operativni prihod prema non-GAAP-u za 335 milijuna dolara. Usklađenja tečaja venecuelanskog bolivara te dekonsolidacija naših podružnica u Venezueli rezultirali su smanjenjem prihoda za 1,062 milijuna dolara, smanjenjem operativnog prihoda prema GAAP-u za 249 milijuna dolara  te smanjenjem operativnog prihoda prema non-GAAP-u za 323 milijuna dolara 30. studenoga 2017., u odnosu na rezultate u 2016. U svjetlu političkih i gospodarskih okolnosti u Venezueli, isključili smo promjene prihoda i operativne dobiti u Venezueli iz rasprava o lokalnim rezultatima.

Bruto dobit prema GAAP-u iznosila je 10,8 milijardi dolara u 2017., što je pad od 9% u odnosu na 2016. Bruto profitna marža prema GAAP-u iznosila je 48,4%, u odnosu na 54,1% u 2016.  Bruto dobit prema non-GAAP-u iznosila je 12,2 milijarde dolara u 2017., što je pad od 9% u odnosu na 2016. Bruto profitna marža prema non-GAAP-u iznosila je 54,7%  u 2017., u odnosu na 61,3% u 2016. Pad bruto profitne marže prema GAAP-u kao postotak prihoda prvenstveno odražava nižu profitabilnost našeg generičkog segmenta, višu amortizaciju kupljene nematerijalne imovine, nižu profitabilnost segmenta specialty lijekova, uključivanje Ande, nižu profitabilnost naših ostalih aktivnosti, što je djelomično nadoknađeno nižim troškovima postavljanja zaliha, troškovima  vezanim uz zalihe u kontekstu devaluacije u Venezueli te nižim troškovima vezanim uz regulatorne aktivnosti poduzete na određenim mjestima. Pad bruto profitne marže prema non-GAAP-u kao postotak prihoda prvenstveno odražava nižu profitabilnost našeg generičkog segmenta, nižu profitabilnost segmenta specialty lijekova zbog gubitka ekskluzivnosti za ključne proizvode, uključivanje Ande te nižu profitabilnost naših ostalih aktivnosti.

Troškovi istraživanja i razvoja (I&R) u 2017. iznosili su 1,8 milijarde dolara, što je pad od 12,5% u odnosu na 2016. Troškovi istraživanja i razvoja bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i kupnje in-process istraživanja i razvoja u 2017. iznosili su 1,6 milijarde dolara ili 7,1% prihoda, u odnosu na 1,7 milijardu dolara, ili 7,6%, u 2016. Troškovi istraživanja i razvoja generičkih lijekova iznosili su 702 milijuna dolara, u odnosu na 659 milijuna dolara 2016. Troškovi istraživanja i razvoja specialty lijekova iznosili su 884 milijuna dolara, u odnosu na 998 milijuna dolara 2016.

Troškovi prodaje i marketinga u 2017 iznosili su 3,7 milijarde dolara, što je pad od 5,3% u odnosu na 2016. Troškovi prodaje i marketinga isključujući amortizaciju kupljene nematerijalne imovine i bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira iznosili su 3,4 milijarde dolara, ili 15,2% prihoda u 2017., u odnosu na 3,7 milijarde dolara, ili 17,0% prihoda u 2016. Troškovi prodaje i marketinga generičkih lijekova iznosili su 1.6 milijarde dolara, što je pad od 8% u odnosu na 1,7 milijardu dolara u 2016. Troškovi prodaje i marketinga specialty lijekova iznosili su 1.7 milijarde dolara, što je pad od 13% u odnosu na 1,9 milijarde dolara u 2016.

Opći i administrativni troškovi u 2017. iznosili su 1,3 milijarde dolara, što je rast od 45 milijuna dolara u odnosu na 2016. Opći i administrativni troškovi bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i ostali troškovi iznosili su 1,2 milijarde dolara u 2017., ili 5,8% prihoda, u odnosu na 1,2 milijardu dolara i 5,4% u 2016.

Operativni gubitak bio je 17,5 milijarde dolara u 2017., u odnosu na operativni prihod od 2,2 milijarde dolara u 2016. Operativni prihod prema non-GAAP-u iznosio je 6,1 milijardu dolara, što je pad od 11% u odnosu na 6,8 milijarde dolara u 2016.

Usklađena EBITDA (operativni prihod prema non-GAAP-u, isključuje amortizaciju i neke druge stavke, te isključuje troškove deprecijacije) za 2017. iznosila je 6,7 milijarde dolara, što je pad od 9% u odnosu na 2016.

U 2017. financijski troškovi iznosili su 895 milijuna dolara, u odnosu na 1,3 milijarde dolara u 2016. Financijski troškovi prema non-GAAP-u iznosili su 908 milijuna dolara u 2017., u odnosu na 442 milijuna u 2016.

Porez na dobit prema GAAP-u u 2017. iznosio je 1,9 milijarde dolara ili 11% od iznosa  prije oporezivanja od 18 milijardi dolara. U 2016,  porez na dobit iznosio je 521 milijun dolara ili 63% na prihod prije oporezivanja od 824 milijuna dolara. Porez na dobit prema non-GAAP-u u 2017. iznosio je 788 milijuna dolara od iznosa  prije oporezivanja od 5,2 milijarde dolara, po godišnjoj poreznoj stopi od 15%. Non-GAAP porez na dobit u 2016. iznosio je 1,1 milijardu dolara, od non-GAAP prihoda prije oporezivanja u iznosu od 6,4 milijarde dolara, po godišnjoj poreznoj stopi od 17%.

Neto gubitak prema GAAP-u koji se pripisuje Tevinim dioničarima i razrijeđeni gubitak po dionici prema GAAP-u iznosili su 16,3 milijardi dolara te 16,26 dolara u 2017., u odnosu na neto prihoda pripisiv Tevi u iznosu od 68 milijuna dolara te dobiti po dionici od 0,07 dolara u 2016.  Neto prihod prema non-GAAP-u koji se pripisuje dioničarima za izračun razrijeđene zarade po dionici te razrijeđena zarada po dionici prema non-GAAP-u iznosili su 4,3 milijarde dolara i 4,01 dolar u 2017., u odnosu na 5,2 milijarde dolara i 5,14 dolara u 2016.

Informacije o non-GAAP-u: neto usklađivanja prema non-GAAP-u u 2017. iznosila su 20,6 milijarde dolara. Neto prihod prema non-GAAP-u i zarada po dionici prema non-GAAP-u za tu godinu usklađeni su i isključuju sljedeće:

-          Smanjenje goodwilla u iznosu od 17,1 milijarde dolara, uglavnom vezano uz američku generičku izvještajnu jedinicu.

-          Smanjenje dugotrajne imovine od 3,8 milijarde dolara, uglavnom vezano uz revaluaciju generičkih proizvoda od Actavis Genericsa, prekid proizvoda Actavis Genericsa i Rimse, proizvodna i marketinška prava vezana uz naš poslovni poduhvat u Japanu te umanjenje imovine, postrojenja i opreme od 544 milijuna dolara.

-          Amortizacija kupljene nematerijalne imovine u iznosu od 1,4 milijarde dolara, od čega je 1,2 milijarde dolara uključeno u trošak prodanih dobara i ostatak od 209 milijuna dolara na troškove prodaje i marketinga.

-          Troškovi restrukturiranja u iznosu od 535 milijuna dolara.

-          Trošak zbog dekonsolidacije naših podružnica u Venezueli od 396 milijuna dolara.

-          Troškovi vezani uz nagodbe u pravnim predmetima te kontingencije za gubitke od 500 milijuna dolara.

-          Kontingencija u iznosu od 154 milijuna dolara.

-          Naknade zaposlenicima u obliku vlasničkih vrijednosnih papira u iznosu od 129 milijuna dolara.

-          Troškovi akvizicija i integracija u iznosu od 105 milijuna dolara.

-          Drugi troškovi istraživanja i razvoja u iznosu od 221 milijuna dolara.

-          Ponovno vrednovanje zaliha od 67 milijuna dolara.

-          Troškovi vezani uz regulatorne aktivnosti na određenim mjestima  u iznosu od 47 milijuna dolara.

-          Financijski prihod od 13 milijuna dolara.

-          Druge stavke prema non-GAAP-u od 160 milijuna dolara.

-          Dobit od prodaje poslovanja u iznosu od 1,1 milijarde dolara.

-          Gubitak koji tereti manjinske interese u iznosu od negativnih 270 milijuna dolara.

-          Učinak poreza i druge stavke poreza na dobit u iznosu od 2,7 milijarde dolara (uključuje 1 milijardu dolara učinka poreznih olakšica i zakona o radu u SAD-u).

 

Vjerujemo da isključivanje tih stavki olakšava ulagačima razumijevanje Tevina poslovanja. Pogledajte priloženu tablicu za pomirenje rezultata prema GAAP-u s usklađenim brojkama prema non-GAAP-u u SAD-u.

U svjetlu događaja u Venezueli, zaključili smo da s datumom 30. studenoga 2017. ne ispunjavamo računovodstvene kriterije za kontrolu nad podružnicama koje su potpuno u našem vlasništvu u Venezueli te da na njih nemamo značajan utjecaj. Stoga smo s danom 30. studenoga 2017. dekonsolidirali ulaganje u naše podružnice u Venezueli, uz troškove dekonsolidacije u iznosu od 396 milijuna dolara.

Tok novca od operacija u 2017. iznosio je 3,5 milijarde dolara, što je pad od 33% u odnosu na 5,2 milijarde dolara u 2016. Slobodan tok novca, isključujući neto kapitalne troškove, iznosio je 2,7 milijarde dolara u odnosu na 4,4 milijarde dolara u 2016., što je pad od 38%. Pad je uglavnom rezultat poslovnih rezultata kao i većih uplata zbog pravnih nagodbi.

Ukupna imovina u bilanci na dan 31. 12. 2017. iznosila je 70,6 milijarde dolara, u odnosu na 86,1 milijardu dolara na dan 30. 9. 2017. te 93.1 milijarde dolara na dan 31. 12. 2016.

Smanjenje od 30.9.2017. rezultat je uglavnom umanjenja goodwilla i dugotrajne imovine.

Gotovina i ulaganja na dan 31. 12. 2017. smanjila su se na 1,1 milijardu dolara, u odnosu na 0,9 milijarde dolara na dan 30. 9. 2017. te 1,9 milijardu dolara na dan 31. 12. 2016.

Na dan 31. 12. 2017. naš dug iznosio je 32,5 milijarde dolara, što je pad od 2,2 milijarde dolara u odnosu na 34,7 milijarde dolara na dan 30. 9. 2017. te pad od 3,3 milijarde dolara u odnosu na 35,8 milijarde dolara na dan 31. 12. 2016. Pad je uglavnom rezultat neto otplate duga u iznosu od 4,4 milijarde dolara naših terminskih zajmova, revolving zajmova te kratkoročnih zajmova, djelomično kompenzirano fluktuacijama tečaja u iznosu od 1,1 milijarde dolara. Udio ukupnog duga klasificiranog kao kratkoročni na dan 31. 12. 2017. iznosio je 11%.

Ukupna imovina dioničara iznosila je 17,4 milijarde dolara na dan 31. 12. 2017. u odnosu na 30,3 milijarde dolara na dan 30. 9. 2017. te 35.0 milijardi dolara 31. 12. 2016.

 

Rezultati 4. kvartala 2017.

Prihodi u 4. tromjesečju 2017. iznosili su 5,5 milijardi dolara, što je pad od 16% u odnosu na isto tromjesečje 2016., prvenstveno kao rezultat smanjenja prihoda u segmentu specialty lijekova zbog generičkih konkurenata našim ključnim proizvodima i zbog izazovne tržišne dinamike na američkom generičkom tržištu. Isključujući učinak fluktuacija tečaja, prihodi su pali za 12%.

Tečajne razlike, uključujući učinak Venezuele, između 4. tromjesečja 2017. i 4. tromjesečja 2016. smanjile su prihode za 274 milijuna dolara, operativni prihod prema GAAP-u za 118 milijuna dolara te operativni prihod prema non-GAAP-u za 181 milijun dolara.

U 4. tromjesečju 2017. kompanija je najavila da neće isplaćivati godišnje bonuse za 2017. zbog financijskih rezultat koji su bili niži od prvobitnog godišnjeg operativnog plana. Kao rezultat toga, u 4. tromjesečju 2017. prestali smo odvajati za bonuse nakon prva tri tromjesečja 2017.

Bruto dobit prema GAAP-u iznosila je 2,5 milijardi dolara u 4. tromjesečju 2017. što je pad od 25% u odnosu na 4. tromjesečje 2016. Bruto profitna marža prema GAAP-u iznosila je 46,6%, u odnosu na 52,2% u Q4 2016. Bruto dobit prema non-GAAP-u iznosila je 2.8 milijarde dolara u 4. tromjesečju 2017., što je pad od 26% u odnosu na Q4 2016. Bruto profitna marža prema non-GAAP-u iznosila je 52,2%, u odnosu na 59,4% u Q4 2016.

Troškovi istraživanja i razvoja (I&R) u 4. tromjesečju 2017. iznosili su 360 milijuna dolara, što je pad od 47% u odnosu na isto tromjesečje 2016., uglavnom zbog optimizacije portfelja, mjera postizanja učinkovitosti i zaustavljanja godišnjeg bonusa. Troškovi istraživanja i razvoja bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i kupnje in-process istraživanja i razvoja iznosili su 310 milijuna dolara ili 5,7% prihoda kvartala, u odnosu na 514 milijun dolara ili 7,9% u odnosu na isto tromjesečje 2016. Troškovi istraživanja i razvoja generičkih lijekova iznosili su 149 milijuna dolara, u odnosu na 211 milijun dolara u Q4 2016., što je pad od 29%. Troškovi istraživanja i razvoja specialty lijekova iznosili su 162 milijuna dolara, što je pad od 45% u odnosu na 296 milijuna dolara u Q4 2016.

Troškovi prodaje i marketinga u Q4 2017. iznosili su 865 milijuna dolara, što je pad od 23% u odnosu na Q4 2016. Troškovi prodaje i marketinga isključujući amortizaciju kupljene nematerijalne imovine i bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira iznosili su 791 milijuna dolara, ili 14.5% prihoda, u 4. tromjesečju 2017., u odnosu na 1,1 milijardu dolara, ili 17% prihoda, u Q4 2016., uglavnom zbog provedenih mjera postizanja učinkovitosti i zaustavljanja godišnjeg bonusa. Troškovi prodaje i marketinga generičkih lijekova iznosili su 382 milijuna dolara, što je pad od 30% u odnosu na 549 milijuna dolara u Q4 2016, uglavnom zbog nižih troškova u Venezueli nakon usklađivanja tečaja kao nekih drugih mjera postizanja učinkovitosti. Troškovi prodaje i marketinga specialty lijekova iznosili su 372 milijuna dolara, što je pad od 26% u odnosu na 506 milijuna dolara u Q4 2016. Smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja troškova i mjera učinkovitosti u komercijalnim operacijama, usklađivanjem sa životnim ciklusom našeg portfelja proizvoda.

Opći i administrativni troškovi u Q4 2017. iznosili su 492 milijuna dolara, u odnosu na 360 milijuna dolara u Q4 2016. Opći i administrativni troškovi bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira iznosili su 477 milijuna dolara u Q4 2017., što je 8,7% prihoda, u odnosu na 344 milijuna dolara i 6,3% u Q4 2016.

Operativni gubitak prema GAAP-u iznosio je 13.0 milijarde dolara u Q4 2017., u odnosu na operativni gubitak od $0.1 milijarde dolara u Q4 2016. Operativni prihod prema non-GAAP-u iznosio je 1.4 milijarde dolara, što je pad od 29%, u odnosu na 1.9 milijarde dolara u Q4 2016.

Usklađena EBITDA (operativni prihod prema non-GAAP-u, isključuje amortizaciju i neke druge stavke, te isključuje troškove deprecijacije) iznosila je 1.5 milijarde dolara, što je pad od 27% u odnosu na 2.1 milijarde dolara u Q4 2016.

Financijski troškovi prema GAAP-u iznosili su 191 milijun dolara, u odnosu na 777 milijuna dolara u Q4 2016. Ovaj pad uglavnom je rezultat smanjenja vrijednosti naše novčane imovine u bilanci a vezano uz Venezuelu u Q4 2016. Financijski troškovi prema non-GAAP-u iznosili su 209 milijuna dolara u Q4 2017, u odnosu na 233 milijuna dolara u Q4 2016.

Zabilježili smo olakšicu porezan na dobit prema GAAP-u u Q4 2017. u iznosu od 1,5 milijarde dolara, ili 11% od gubitka prije oporezivanja 13,2 milijarde dolara. Porez na dobit prema GAAP-u u Q4 2016. iznosio je 57 milijuna dolara, ili 6% na prihod prije oporezivanja od 914 milijuna dolara. Porez na dobit prema non-GAAP-u u Q4 2017. iznosio je 183 milijuna dolara za iznos prije oporezivanja od 1,2 milijarde dolara, po kvartalnoj poreznoj stopi od 16%. Porezi na dobit prema non-GAAP-u u Q4 2016. iznosili su 218 milijuna dolara na iznos prije oporezivanja prema non-GAAP-u od 1,7 milijarde dolara, po kvartalnoj poreznoj stopi od 13%.

Neto gubitak prema GAAP-u koji se pripisuje Tevi i razrijeđeni gubitak po dionici prema GAAP-u iznosili su 11.5 milijardi dolara te gubitak od 11,41 dolara u Q4 2017., u odnosu na Neto gubitak prema GAAP-u od 973 milijuna dolara i gubitak od 1,10 dolara, u Q4 2016. Neto prihod prema non-GAAP-u koji se pripisuje dioničarima za izračun razrijeđene zarade po dionici te razrijeđena zarada po dionici prema non-GAAP-u iznosili su 1,0 milijardu dolara te 0,93 dolara u Q4 2017., u odnosu na 1,5 milijardi dolara i 1,38 dolara u Q4 2016.

U 4. tromjesečju 2017., ponderirani prosjek glavnih dionica za izračun potpuno razrijeđene zarade po dionici prema GAAP-u iznosio je 1,017 milijuna dolara, a prema non-GAAP-u 1,018 milijuna dolara. Ponderirani prosjek glavnih dionica (razrijeđen) korišten za izračun potpuno razrijeđene dionice u 4. kvartalu 2016. bio je 1,015 milijuna dionica prema GAAP-u i 1,076 milijuna prema non-GAAP-u. Broj dionica prema non-GAAP-u u 2016. uključuje potencijalno razrjeđenje koje je rezultat obvezne konverzije povlaštenih dionica, što je imalo učinak razrjeđenja na našu zaradu po dionici prema non-GAAP-u.

Na dan 31. 12.  2017.  potpuno razrijeđen broj dionica za izračun Tevine tržišne kapitalizacije bio je otprilike 1,086 milijuna dionica.

Informacije o non-GAAP-u: neto usklađivanja prema non-GAAP-u u 4. tromjesečju 2017. iznosila su 12,5 milijarde dolara. Neto prihod prema non-GAAP-u i zarada po dionici prema non-GAAP-u za taj kvartal usklađeni su i isključuju sljedeće:

-          Smanjenje goodwilla u iznosu od 11.0 milijarde dolara, uglavnom vezano uz američku generičku izvještajnu jedinicu.

-          Smanjenje dugotrajne imovine od 3,2 milijarde dolara, uglavnom vezano uz revaluaciju generičkih proizvoda od Actavis Genericsa, prekid proizvoda Actavis Genericsa i Rimse, proizvodna i marketinška prava vezana uz naš poslovni poduhvat u Japanu te umanjenje imovine, postrojenja i opreme od 392 milijuna dolara.

-          Dekonsolidacija naših podružnica u Venezueli od 396 milijuna dolara.

-          Amortizacija kupljene nematerijalne imovine u iznosu od 356 milijuna dolara, od čega je 291 milijuna dolara uključeno u trošak prodanih dobara i ostatak od 65 milijuna dolara na troškove prodaje i marketinga.

-          Troškovi restrukturiranja u iznosu od 235 milijuna dolara.

-          Drugi troškovi istraživanja i razvoja u iznosu od 45 milijuna dolara.

-          Troškovi akvizicija i integracija u iznosu od 18 milijuna dolara.

-          Prihod od kontingencije od 25 milijuna dolara.

-          Naknade zaposlenicima u obliku vlasničkih vrijednosnih papira u iznosu od 26 milijuna dolara.

-          Troškovi vezani uz nagodbe u pravnim predmetima te kontingencije za gubitke od 176 milijuna dolara.

-          Druge stavke prema non-GAAP-u od 41 milijuna dolara.

-          Dobit od prodaje poslovanja u iznosu od 1,1 milijarde dolara.

-          Gubitak koji tereti manjinske interese u iznosu od negativnih 226 milijuna dolara.

-          Učinak poreza i druge stavke poreza na dobit u iznosu od 1.7 milijarde dolara (uključuje 1 milijardu dolara učinka poreznih olakšica i zakona o radu u SAD-u).

Vjerujemo da isključivanje tih stavki olakšava ulagačima razumijevanje poslovanja. Pogledajte priloženu tablicu za pomirenje rezultata prema GAAP-u s usklađenim brojkama prema non-GAAP-u.

Tok novca od operacija u Q4 2017. iznosio je 1,2 milijarde dolara, što je pad od 17% u odnosu na Q4 2016. Slobodan tok novca, isključujući neto kapitalne troškove, iznosio je 0,9 milijarde dolara, što je pad od 16% u odnosu na Q4 2016.

Izgledi za 2018. prema non-GAAP-u

                                                                   Financijska godina 2018.

Prihodi                                                          18,3-18,8 milijarde dolara

Operativni prihod prema non-GAAP-u               4,0-4,3 milijarde dolara

EBITDA                                                         4,7-5,0 milijardi dolara

Dobit po dionici po

nestandardnom knjiženju

(non-GAAP EPS)                                            2,25-2,50 dolara

Ponderirani prosječni broj dionica                    1,030 milijun

Slobodan tok novca                                       2,6-2,8 milijardi dolara

Ove procjene odražavaju trenutačna očekivanja uprave vezana uz Tevine rezultate u 2018. Stvarni rezultati mogu biti drugačiji, bilo kao rezultat uvjeta na tržištu, fluktuacija tečaja, ili drugih faktora. Uz to, brojke prema non-GAAP-u isključuju amortizaciju kupljene nematerijalne imovine, troškove regulatornih aktivnosti, ponovno vrednovanje zaliha, troškove pravnih nagodbi i pričuva, umanjenja vrijednosti i povezane porezne učinke.

Dividende

Kao dio plana restrukturiranja u prosincu 2017. najavili smo trenutačnu obustavu dividendi na obične i ADS dionice kao i to da će dividende na naše obvezne konvertibilne povlaštene dionice biti evaluirane kvartalno prema trenutačnoj praksi.

Teva je u 4. tromjesečju 2017. obustavila dividende na obvezne konvertibilne povlaštene dionice, zbog negativne neto zarade.

 

O Tevi

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) vodeća je globalna farmaceutska kompanija koja pruža visokokvalitetna rješenja zdravstvene skrbi usmjerene na pacijente, koja svakodnevno koriste milijuni pacijenata. Sa sjedištem u Izraelu Teva je najveći svjetski proizvođač generičkih lijekova, s portfeljem koji sadrži više od 1.800 molekula za proizvodnju široke palete generičkih proizvoda za gotovo svako terapeutsko područje. U području specialty lijekova Teva je vodeća kompanija u svijetu u inovativnim liječenjima poremećaja središnjeg živčanog sustava, uključujući bol, te ima bogat portfelj proizvoda za bolesti respiratornog sustava. U svojoj globalnoj diviziji istraživanja i razvoja Teva integrira generičke i specialty mogućnosti kako bi pronašla nove načine zadovoljavanja potreba pacijenata kombinirajući kapacitete razvoja lijekova s razvojem uređaja, usluga i tehnologije. Tevin neto prihod u 2017. iznosio je 22,4 milijarde američkih dolara. Za više informacija posjetite www.tevapharm.com.